Mặt bằng căn hộ tòa CT1 chung cư GP Complex

Căn hộ chung cư GP Complex tại tòa CT1 được thiết kế từ tầng 3 -22, mỗi sàn gồm 12 căn hộ thiết kế 2 – 4 phòng ngủ. Các loại căn hộ diện tích cụ thể gồm:

  • Căn hộ 2 phòng ngủ: 76m2
  • Căn hộ 3 phòng ngủ: 88.9, 93, 93.9, 95, 95.4, 95.6, 98.2, 105.4, 135.1m2
  • Căn hộ 4 phòng ngủ: 148m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tòa CT1 GP Complex

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tòa CT1 GP Complex