Mặt bằng căn hộ tòa CT2 chung cư GP Complex

Tòa CT2 chung cư GP Complex được thiết kế với chiều cao gồm 29 tầng. Trong đó, tầng căn hộ bố trí từ tầng 3 – 28 với tổng số 676 căn hộ.

Tòa nhà gồm 2 khối A và B, mỗi khối gồm 13 căn hộ/ sàn, thiết kế từ 2-4 phòng ngủ. Các loại diện tích căn hộ:

  • Căn hộ 2 phòng ngủ: 75.7, 78.7, 80.3m2
  • Căn hộ 3 phòng ngủ: 89.1, 89.3, 95, 99.2, 99.4, 99.6, 104.7, 135.5m2
  • Căn hộ 4 phòng ngủ: 143.4, 148.4m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tòa CT2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tòa CT2 chung cư GP Complex